ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/02/LAYMAN/2018

Zapytanie konkursowe nr  6/02/LAYMAN/2018 na zakup OPTYMALIZERKI

 zostało rozstrzygnięte.

 Wybranym wykonawcą została firma :

Metal-Technika

Rafał Cygan

Ul. Radomszczańska 24 97-570 Przedbórz

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/02/LAYMAN/2018 NA DOSTAWĘ MASZYNY: OPTYMALIZERKI

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest maszyna : OPTYMALIZERKA

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089387

 

 

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013