ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/02/LAYMAN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/02/LAYMAN/2018 NA DOSTAWĘ MASZYNY PIŁA DO ROZKROJU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

 

Zapytanie konkursowe nr  5/02/LAYMAN/2018 na zakup PIŁY-  zostało rozstrzygnięte.

 Wybranym wykonawcą została firma :

Homag Polska Sp.z o.o.

Ul. Prądzyńskiego 24

63-000 Środa Wlkp.

 

Data zamieszczenia: 01-02-2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest maszyna : Piła do rozkroju płyt drewnopochodnych.

 

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085370#

 

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013