ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/LAYMAN/2017

 

Zapytanie konkursowe nr  4/10/LAYMAN/2017  zostało rozstrzygnięte.

 

Wybranym wykonawcą została firma :

77 Blue  Machine Józef Sobczyk

NIP 926-129-41-81

ul. Wieniawskiego 3

42-700 Lubliniec

 

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest maszyna : Ostrzałka do narzędzi.

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063299

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013