ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/08/LAYMAN/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest: Centrum wiertarskie, sterowane numerycznie – maszyna do wiercenia i frezowania elementów meblowych.

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052239

 

  • W dniu 13-09-2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta. 

Wykonawca zamówienia została wybrana firma:

Teknika Spółka Akcyjna , NIP 7781326940, Regon 631125339,  adres: ul Ruczaj 98, 02-977 Warszawa

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

05-09-2017
Zmiany dotyczą:
1/ stosowania klauzul społecznych dopuszczonych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907 ze zm.) w ramach udzielonych zamówień dotyczących realizowanego projektu
2/ punktacji dot. oceny oferty / dodanie nowego kryterium - stosowania klauzul społecznych/
3/dodania nowego dokumentu : 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stosowaniu „Klauzul społecznych”, premiujący 2 dodatkowymi punktami jego spełnienie.
Maksymalna ilość punktów przy ocenie oferty, zostaje zwiększona do 102.
W związku z wprowadzonymi zmianami, aby zapewnić wszystkim potencjalnym oferentom równe szanse w przygotowaniu oferty, wydłużamy termin składania ofert o 7 dni tj. do 12-09-2017
Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013