ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/LAYMAN/2017

 

Zapytanie konkursowe nr  2/09/LAYMAN/2017  na budowę hali produkcyjnej zostało rozstrzygnięte.

 

 

 

Wybranym wykonawcą została firma :

 

 

 

Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg,
której oferta wpłynęła w dniu 10-10-2017 r.
Cena : 2 410 933,00 PLNTreść ogłoszenia została zmieniona

09-10-2017
W sekcji "pytania i odpowiedzi" zamieszczono wykaz zadanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi.
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 12-10-2017

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1057873

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest: Budowa hali produkcyjnej o powierzchni netto 1995m2, zlokalizowanej w Elblągu przy ulicy Słonecznikowej 10 na działkach nr 104 i 105 wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni netto 232,6 m2. 

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1057873

 

Termin składania ofert  do dnia 12-10-2017

Poniżej załączamy dokumentację techniczną do pobrania:

Konstrukcja Etap I 

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013