ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018 - ZAKUP WIERTARKO - KOŁCZARKI

 

ROZSTRZYGNIĘTE

Wybranym Dostawcą została firma:

Schelling Polska Obrabiarki do drewna SP. z o.o.

Kijewo 40,

63-000 Środa Wielkopolska

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest: ZAKUP WIERTARKO - KOŁCZARKI

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

LINK DO STRONY:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126400

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013