Zapytanie Ofertowe nr 1/07/LAYMAN/2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest dostawa maszyny - okleiniarki wąskich płaszczyzn- to na stronie głównej.

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045463

 

 

 

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013