ZAPYTANIE OFERTOWE 1

  • W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest dostawa maszyny - okleiniarki wąskich płaszczyzn.

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045463

 

 

  • W dniu 01-08-2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta. 

Wykonawca zamówienia została wybrana firma:

Teknika Spółka Akcyjna , NIP 7781326940, Regon 631125339,  adres: ul Ruczaj 98, 02-977 Warszawa

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013