Fundusze Europejskie

 

Zakład Meblowy Layman rozpoczął realizację projektu pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Osi Priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5 - Nowoczesne Firmy, Poddziałania 1.5.1 –Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami oferowymi związanymi z w/w projektem:

Zapytanie ofertowe nr 1/07/LAYMAN/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 3/08/LAYMAN/2017

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013