Fundusze Europejskie

 

Zakład Meblowy Layman rozpoczął realizację projektu pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Osi Priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5 - Nowoczesne Firmy, Poddziałania 1.5.1 –Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt dotyczy realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem wyników prac B+R  Wnioskodawcy, w obszarze inteligentnej specjalizacji "Drewno i meblarstwo".

Projekt polega  na zakupie maszyn ,urządzeń, IT oraz  budowie hali produkcyjnej .

Projekt ma służyć podniesieniu jakości wyrobów oraz konkurencyjności  ZM Layman.

Całkowita wartość projektu wynosi  7 995 000 PLN,  w tym wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6 500 000 PLN.

Dofinansowanie za środków Unii Europejskiej  na realizację projektu wynosi  3 769 350 PLN.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami oferowymi związanymi z w/w projektem:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/10/LAYMAN/2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/06/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/04/LAYMAN/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/03/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/03/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/03/LAYMAN/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 2/09/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 1/07/LAYMAN/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 3/08/LAYMAN/2017

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013