Dofinansowanie w ramach wsparcia Covid19

Dnia 10 lipca 2020 firma Layman sp. z o.o., sp. k.  podpisała umowę oraz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Celem projektu było utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące.

Wartość bezzwrotnego wsparcia finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 , w kwocie 327 075,12 PLN pochodziła w całości ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.

 

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013